Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2012

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ!

H πρόσφατη νέα, μεγάλη περικοπή (29%) στη χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών από το Κράτος, ήρθε να προστεθεί στις προηγούμενες περικοπές (60% στην 3ετία 2009 - 2012). Αποτελεί «χαριστική βολή» του Μνημονίου, του « Καλλικράτη» και της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής στα δικαιώματα των δημοτών και όλων των εργαζομένων. Καταργεί κάθε υπόλειμμα «κράτους πρόνοιας» και «κοινωνικής πολιτικής» μέσω των Δήμων και των Περιφερειών . Ο Μνημονιακός - Καλλικρατικός «προκρούστης» στους πόρους των ΟΤΑ (Δήμων και Περιφερειών) οδηγεί σε πλήρη ιδιωτικοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών, σε γενική εφαρμογή της αντιδραστικής πολιτικής της «ανταποδοτικότητας», με νέα χαράτσια στους δημότες και στους εργαζόμενους για ακριβότερες και ποιοτικά χειρότερες κοινωνικές υπηρεσίες (παιδικοί σταθμοί, υγεία, παιδεία, πρόνοια, καθαριότητα, περιβάλλον κ.ά.). Αποτελεί νέο χτύπημα στα δικαιώματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Ο εργαζόμενος δημότης - πολίτης έχει πληρώσει πολλά και πολλές φορές με τ