Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2020

Ανακοίνωση της Αριστερής Παρέμβαση για τους εργαζομένους στα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Εικόνα
Kαμία απόλυση εργαζoμένων στα τα ειδικά και κοινωφελή προγράμματα του ΟΑΕΔ. Λιγότερη δουλειά-δουλειά για όλους, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σε λίγες μέρες, ακόμα ένα ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ φτάνει στο τέλος του. Για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 5500 ανέργους πτυχιούχους ηλικίας 22-29 ετών, από 22 Γενάρη ξεκινούν οι απολύσεις. 3.650 νέοι εργαζόμενοι που καλέστηκαν να καλύψουν πάγιες και διαρκείας ανάγκες σε δημόσιες υπηρεσίες (δομές υγείας και πρόνοιας, υπηρεσίες υπουργείων, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ) θα είναι άνεργοι μέχρι το Μάρτη, με τη λήξη των συμβάσεων του προγράμματος. Αντίστοιχα χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα με προγράμματα του ΟΑΕΔ, κινητοποιούνται διεκδικώντας την παράταση-μονιμοποίηση των συμβάσεων τους, μπροστά στη απόλυσή τους. Τα αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι ξεκάθαρα . Ενώ κυβερνήσεις-περιφέρειες-ΕΕ παρουσιάζουν τα προγράμματα ως «φάρμακο» για την αντιμετώπιση της ανεργίας, στην πραγματικότητα έρχονται να καλύψουν τ